Waterzuivering en ontharding met zeoliet

Door de uitzonderlijke eigenschappen van natuurlijk zeoliet (Clinoptiloliet) is zeoliet het filtermedia voor (industriële- / afval- / bron- / grond- / agrarische- / veeteelt-) waterzuivering. Ons zeoliet is met name geschikt voor onthardingsinstallaties, ontijzering en het verwijderen van ammonium, nitraat en mangaan uit afvalwater. Tevens zeer veel toegepast bij viskwekerijen.

Enkele resultaten:

 • Van afvalwater met 300 mg N-NH4 / liter wordt >99% van de ammonium verwijderd. De verwijderingscapaciteit in dit geval was 90 mg ammonium per gram zeoliet.
 • Ontijzeren en ontmanganen tot wel 17 mg/l. Ontijzeringsresultaten zijn bekend van
  17 mg ijzer/l  naar 0,015 mg/l. Over het algemeen dient het ijzergehalte lager dan 0,2 mg/l te zijn.
 • Bij wateronthardingsinstallaties wordt zeoliet toegepast als ionenwisselaar om het calcium (kalk) en magnesium uit het water te wisselen met het natrium en kalium uit het zeoliet.
 • Zeoliet wordt tevens in wasmiddelen gebruikt als ionenwisselaar voor het ontharden van water.
 • Verhoging van de pH van matig zuur water (>5). Dit doordat de zure waterstofionen (H+) worden geabsorbeerd in het kristal.
 • Door het absorptievermogen van zeoliet wordt o.a. het ammonia / ammonium uit afvalwater, bronwater of drinkwater ontrokken. Het “geactiveerde”-zeoliet van Zeolite Products® absorbeert, afhankelijk van de procesgegevens, tot wel:
  90 mg NH4+ / g Clinoptiloliet. Zie tevens het KIWA rapport.
 • Zeoliet wordt gebruikt als filtermedium voor het verwijderen van, stikstof, organische koolwaterstoffen en de giftige kationen zoals ijzer, mangaan, methaan, zilver, kwik, koper, nikkel, chroom, kobalt, lood, zink, en arsenicum.
 • Praktijkvoorbeeld: 2000 microgram zink/liter water bij een debiet van 1 m3/uur terug gebracht naar 400 microgram zink/liter water.
 • Zeoliet absorbeert als geen ander nitriet en nitraat, waardoor de (blauw-)algengroei in o.a. oppervlaktewater, tuinbouwbassins, vijvers, zwembaden, etc. aanzienlijk wordt geremd.Meer toepassingen:
 • Het reinigen van percolatiewater van stortplaatsen en GFT verwerkingsinstallaties.
 • Zuurstofverrijking van stroomafwaarts water van rioleringsinstallaties, smeltovens, pulp en papierinstallaties.
 • Zeoliet wordt gebruikt om zilver terug te winnen bij koperraffinage en voor lood en cadmiumverwijdering uit raffinageafval.
 • Zeoliet wordt toegepast voor het verwijderen van radioactieve isotopen van strontium en cesium uit besmet koelwater van kernreactoren.
 • Uitstekende combinatiemogelijkeden met actieve kool.
 • Filtreren m.b.v. zeoliet komt ten goede aan het milieu. Zo blijven vissen gezonder en voorkomt het sterke groei van giftige blauw algen (Cyanobacteriën).

Productbeschrijving:
Leverbaar per pallet , 40 zakken van 25kg.
Inhoud per zak: 25 kg (ca. 25 liter)
Korrelgrootte: 0,40 – 1,00 mm en  1,00 – 2,50 mm  (2,50 -5,00 mm tevens verkrijgbaar)
Kei harde zeoliet (Clinoptiloliet). Door de KIWA getest !!!

Regenereren:
Het zeoliet wordt geregenereerd met een 10%-30% natriumchloride oplossing. Chloor heeft geen negatieve invloed op het zeoliet en kan dus gebruikt worden voor het verwijderen van eventuele bacterieen.

Onderzoeken
KIWA Water Research:
Het zeoliet van Zeolite Products is door de KIWA Water Research te Nieuwegein getest om ammonium uit drinkwater te verwijderen. Uit deze test is gebleken dat ons zeoliet hier uitermate geschikt. Zo werden er o.a. waardes behaald van een absorptievermogen van gemiddeld 9 mg N / gram zeoliet, bij een oplossing van
10 mg N / Liter. Tot en met waardes van ca. 0,22 mg N / gram zeoliet, bij een oplossing van 0,2 mg N / Liter.

Lees hier het artikel

Europese Certificaten aanwezig:
Certificaat voor het Clinoptiloliet als filtermedium voor de zuivering van drinkwater is aanwezig. Dit Certificaat is goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid (uit land van herkomst).

Ammonia Removal from Wastewater I
Ammonia Removal from Wastewater II
Use of zeolite for removal ammonia from Wastewater
Ammonia removal from wastewaters using Clinoptilolite
Ion exchange behavior of ammonium ions on various zeolties
Ammonia removal from digested sludge liquors using zeolite
Clinoptilolite and absorption of Nikkel and high Ammonia concentrations
Wastewatertreatment and zeolites
Removal of Metals from Wastewater
Mercury removal from Wastewater
Removal of heavy metals from Industrial Wastewater
Pb2+ Lead adsorption
Zeolite vs Activated Carbonr
La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry
General Indication for use amount of Zeolite in Wastewater plants
EPA: Onsite Wastewatertreatment and Zeolite