Door de uitzonderlijke eigenschappen van natuurlijk zeoliet, Clinoptiloliet, is zeoliet het filtermedia voor (industriële- / agrarische-) luchtzuivering.

Clinoptiloliet houdt de milieuschadelijke gassen uit rookgassen vast, die bij industriële processen worden gevormd, zoals stikstofoxiden of zwaveldioxide. Clinoptiloliet functioneert als een moleculaire zeef, doordat Clinoptiloliet deze gassen opvangt en vasthoudt in de poriën.

Bij o.a. vuilverbrandingsinstallaties worden uit de schadelijke rookgassen zware metalen onttrokken, door de verontreinigde lucht langs een filter met Clinoptiloliet te leiden. De uitvoeringsvorm van Clinoptiloliet als luchtfilter is vergelijkbaar met die van actieve kool. Het grote voordeel om Clinoptiloliet boven actieve kool te verkiezen is dat Clinoptiloliet in tegenstelling tot actieve kool niet na eenmalig gebruik vernietigd dient te worden, maar kan Clinoptiloliet hergebruikt worden dmv regeneratie. In een later stadium is de verzadigde Clinoptiloliet weer te verwerken in de cement- en betonindustrie.

Enkele voorbeelden:

 • Dioxineverwijdering bij verbrandingsovens.
 • Opname H2S.
 • Zeolieten zijn t.o.v. actieve kool veel meer selectief.
 • Verrijkte zuurstoflevering voor staalfabrieken en smeltovens.
 • Verwijdering van kooldioxide, zwaveldioxide, en waterstofsulfide van zuur aardgas.
 • Als katalysator en absorptiemiddel kan Clinoptiloliet atmosferische verontreinigingen zoals uitlaatgassen en CFK’s verwijderen.
 • Verwijdering van kooldioxide, zwaveldioxide, en waterstofsulfide van methaangenerators zoals organisch afval, sanitaire stortplaatsen en gemeentelijke rioleringssystemen.
 • Clinoptiloliet wordt toegepast voor het scheiden van gassen, bijv. zuurstof en stikstof uit lucht.
 • Het stinkende zwavelwaterstofgas wordt door Clinoptiloliet geabsorbeerd.
 • In stallen kan de lucht met het stinkende ammonium/ammoniak langs een zeolietfilter worden geleid om de lucht te zuiveren van ammoniak.
 • Verwijdering van zwaveldioxide van steenkool producerende installaties (om emissies van het zwaveldioxide tot 100 ppm te beperken).
 • Steenkool gasvorming uit ondergrondse bronnen voor de verwijdering van stikstof en zwaveldioxide.

Zeolite: a versatile air pollutant adsorber
Reducing Odours in Livestockbuildings
Ammoniak uit mest absorberen dmv zeoliet
Drogen en Branden d.m.v. Zeoliet
Afgas adsorptie d.m.v. Zeoliet
La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry