Zeoliet (Clinoptiloliet) is een 100% natuurlijk vulkanisch kleimineraal.

Zeolieten worden op de markt gebracht in de vorm van kleine korrels, die speciale oppervlakactieve adsorberende / bindenden eigenschappenen bezitten. Er zijn natuurlijke en synthetische zeolieten. Zeolieten behoren tot de aluminosilicaten en zijn opgebouwd uit verbindingen van zuurstof, silicium en aluminium.

Waarom natuurlijke zeolieten?
Natuurlijke zeolieten dragen op een groot aantal manieren bij tot een schoner en veiliger milieu. Zeoliet heeft o.a. het vermogen om giftige en schadelijke (organische-) stoffen en zware metalen uit bodem, water en lucht te absorberen en te binden.

Zeoliet
Zeoliet is een 100% natuurlijk vulkanisch kleimineraal. Dit kleimineraal is honderdduizenden jaren geleden ontstaan, doordat vulkanische aswolken terecht kwamen in zouthoudend water uit zeeën en meren. Door de interactie tussen het zout en het vulkanische as ontstond op de bodem van deze wateren een soort kleilaag. Onder invloed van heet water, dat door de thermische activiteit van de aarde ontstond, veranderde deze kleilaag in een zacht poreus gesteente; Zeoliet.

De Zweedse mineraloog A.F. Cronstedt ontdekte echter in 1756 dat deze mineralen bij verhitting waterdamp afgeven, en noemde het “Zeoliet”. De naam zeoliet is afkomstig uit het Grieks. “Zeo”betekent koken of bruisen en “lithos” betekent steen. De Romeinen gebruikten het zeoliet al voor waterzuivering. Sinds jaar en dag worden zeolieten op talloze manieren gebruikt.

Natuurlijke zeolieten zijn er in vele soorten en kwaliteiten, en worden op uitgebreide schaal gedolven op meerdere plaatsen ter wereld. Ze worden als ruw gewonnen grondstof gedolven (dagmijnbouw) en in diverse korrelgroottes  gemalen en uitgezeefd. Er zijn ca. 60 verschillende soorten natuurlijke zeolieten te onderscheiden. De eigenschappen zijn voor een groot deel afhankelijk van de vindplaats, die de samenstelling en de kwaliteit bepaalt. De zeoliet die Zeolite Products levert is het natuurlijke zeoliet: “Clinoptiloliet”.

Van alle natuurlijke zeolieten beschikt alléén de soort Clinoptiloliet die specifieke combinatie van eigenschappen die er voor zorgt dat zeoliet in een zéér breed gebied kan worden toegepast.

Vooral in Nederland en België wordt er veel “verontreinigd” Clinoptiloliet, op de markt gebracht. Deze zeolieten, vooral afkomstig uit Hongarije, Tsjechië, Armenië, Roemenie en Griekenland zijn sterk “vervuild” met o.a. klei, kwarts en veldspar. Deze natuurlijke zeolieten hebben een zuiverheid van 60% tot 80% zuivere Clinoptiloliet. Zeolite Products levert alleen de zuiverste zeolieten (Clinoptiloliet), o.a. vanaf 82%  zuivere Clinoptiloliet.

Naast de zestig soorten natuurlijke zeolieten zijn er in de laboratoria inmiddels meer dan zeshonderd  synthetische zeolieten gefabriceerd, elk met specifieke eigenschappen. Dat aantal groeit snel, naarmate beter wordt begrepen welke structurele aanpassingen resulteren in bepaalde chemische en fysische eigenschappen. De synthetische zeolieten worden voornamelijk gebruikt in de petrochemische industrie als katalysator. In de wasmiddelenindustrie worden deze synthetische zeolieten als waterontharder gebruikt, ter vervanging voor milieu onvriendelijke fosfaten.

Publicaties
Zeolites
Clinoptilolite

Links
ZeoDetox
Wikipedia: Zeoliet