Door de uitzonderlijke eigenschappen van natuurlijke kleimineraal zeoliet, Clinoptiloliet, is zeoliet de absorptiekorrel voor (industriele-) bodemzuivering.

De uitzonderlijke eigenschappen van het natuurlijke kleimineraal zeoliet maken dat zeoliet bij uitstek geschikt is als absorptiekorrel voor o.a. olie en olieproducten. Zeoliet absorbeert en bindt olie. Door de hoge negatieve lading en het zeer grote inwendige oppervlak is zeoliet hét mineraal om olie te absorberen en te binden. Zeoliet kan tot wel 30% van haar gewicht aan vocht absorberen en vasthouden.

Zeoliet heeft het uitzonderlijke vermogen tot kationenuitwisseling en maakt het daarom uitermate geschikt als bodemreiniger voor:

  • Absorberen van olie, diesel, en benzine.
  • Absorberen van zware metalen zoals kwik, chroomzuur, lood, zink, arsenicum, molybdeen, nikkel, kobalt, antimoon, zilver, mangaan, en uranium uit grond water.
  • Het absorberen van stikstofmeststoffen uit het grondwater.
  • Absorberen van organische verbindingen uit verontreinigd grondwater.
  • Neutraliseren van smeltoven slakken.
  • Verharding en stabilisatie van gevaarlijk afval.
  • Als absorptie middel voor lekkende batterijen.
  • Als olie absorptiekorrel overal waar met olie gewerkt wordt . Te denken valt aan werkplaatsen, benzinestations, garages, op schepen, in de offshore, kart- en racebanen, bij hydraulische systemen, etc.

Mercury removal from Wastewater
Pb2+ Lead adsorption
La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry