ZeoFarmFeed® is een biologisch en technisch diervoederadditief voor alle diersoorten.

ZeoFarmFeed® bestaat o.a. uit het vulkanische kleimineraal Clinoptiloliet-Zeoliet. ZeoFarmFeed® wordt in diervoeders met name ingezet ter bevordering van de algemene gezondheid en productiviteit van de dieren, als ammoniakbinder. ZeoFarm® verhoogt de weerstand en ondersteunt het afweersysteem.

ZeoFarmFeed® is een steenmeel gemaakt van fijn gemalen (<200 micron) zeoliet (Clinoptiloliet). Door de poreuze rasterstructuur heeft het een groot bindend oppervlak. ZeoFarm® bindt afvalstoffen, gifstoffen, schadelijke kationen en zware metalen uit het voer en in het spijsverteringssysteem van het dier, hierdoor kan de spijsvertering beter functioneren. Clinoptiloliet heeft in de pens een bufferende werking.

Eigenschappen van ZeoFarmFeed:®

 • ZeoFarm® bindt afvalstoffen, gifstoffen, schadelijke kationen en zware metalen uit het voer en uit het spijsverteringssysteem van het dier zelf.
 • ZeoFarm® heeft een zeer hoge buffercapaciteit (C.E.C.-waarden) en het vermogen om water en voedingsstoffen van het voer te absorberen en deze in “slow release” te verstrekken aan het spijsverteringssysteem van het dier.
 • ZeoFarm® heeft een pH regulerend effect, stabiliseert de pH-waarde en zorgt voor een goed zuur-base evenwicht in de maag.
 • ZeoFarm® absorbeert ureum, ammonia, ammonium.
 • ZeoFarm® voorziet het lichaam van natuurlijke mineralen zoals; o.a. calcium en magnesium.
 • ZeoFarm® “draagt” vitaminen, mineralen, spoorelementen als ook vet- en aminozuren. Gevolg daarvan is dat deze nutriënten sneller en regelmatiger door het lichaam worden opgenomen waardoor het effect ervan wordt verhoogd.

Gezondheid:

 • ZeoFarm® optimaliseert de maag- en darmflora en ondersteund de spijsvertering.
 • ZeoFarm® verhoogt de weerstand en ondersteunt het afweersysteem.
 • Het verbetert de conditie.
 • Verbetert de groei en stevigheid van de botten door aan de calciumopname bij te dragen.

Voordelen ZeofarmFeed®

 • Sterke toxine binder
 • Rijk aan mineralen
 • Kan vrije stikstofverbindingen binden
 • Gaat heen blijvende verbindingen aan met waardevolle voedingsstoffen
 • Bind mycotoxinen
 • Verbeterd de mest

Milieu, stalklimaat en mest:

 • door de selectieve absorptie van ammoniasubstanties betekent dit minder ammonia en ureum in het bloed, de melk, urine en de mest.
 • reduceert de ammoniak emissie in de stal aanzienlijk; (indien ZeoFarm® wordt gestooid in de boxen is een reductie tot 85% haalbaar
 • verbetert de stikstofbenutting, verlaagt de stikstof- en fosfaat uitscheiding via de mest;
 • leidt tot een drogere mest;
 • verbetert de mestconsistentie en homogeniseert de mest;

Verbetering eigenschappen van het voer:

 • verbetert de rantsoen- / eiwitvertering;
 • verlaagt de voederconversie;
 • voorkomt schimmel en broei van ruw- en kuilvoer;
 • bindt GEEN waardevolle ingrediënten zoals vitamines, spoorelementen, aminozuren, dankzij de kleine poriestructuur;
 • geeft vitaminen extra kracht;
 • rijk aan natuurlijke mineralen.

Dosering Clinoptiloliet: (Zowel mogelijk in combinatie met ruw- en kuilvoer als met mengvoer)

 • Rundvee: 100 gram/koe/dag kuil of mengvoer
 • Jongvee: 50-100 gramkalf/koe/dag kuil of mengvoer
 • Varkens: 6 – 10 gram/kg mengvoer.
 • Pluimvee: 7 gram/kg mengvoer.
 • Schapen/geiten:  10 gram/dier/dag in het voer mengen.
 • Lammeren: 10 gram/dier/dag in het voer mengen.
 • Algemeen: tussen de 5 gram/kg voer en maximaal 10 gram/kg voer. (1/2 – max. 1 % wt.)

Toepassing
ZeofarmFeed® wordt curatief toegepast bij de aanwezigheid van schadelijke stoffen in het voer. Het kan ook preventief worden toegepast. Er wordt op een veehouderijbedrijf zo schoon mogelijk gewerkt, toch kan het gebeuren dat er een gaatje in het plastic komt of vocht bij het voer. Groei van verkeerde micro-organismen kunnen een grote productiedaling veroorzaken en mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de dieren. ZeofarmFeed® kan eenvoudig door het voer gemengd worden. De dosering is 100 gram per koe per dag. Voor geiten 15 gram per dier per dag.

Zeolite products® heeft een hele lijn producten op basis van het zeoliet Clinoptiloliet, als veehouder kunnen ZeofarmStable® en ZeoFert® ook interessant zijn. ZeofarmStable® is een 100% natuurlijk product wordt ingezet als boxenstrooisel en mestverbeteraar. ZeoFert® is een 100% natuurlijke bodemverbeteraar te gebruiken voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

Houdbaarheid Clinoptiloliet:
ZeoFarm® is tot maximaal 5 jaar na productiedatum houdbaar, wanneer droog opgeslagen.

Korrelgrootte Clinoptiloliet:
<200 micron

Verkooppunten ZeoFarmFeed:®
Losse zakken van 25kg ZeoFarm® zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de erkende leveranciers. Vraag er naar bij uw leverancier. Klik hier om een dealer in uw buurt te vinden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen.
Complete pallets zijn direct bij ons te bestellen. (40 zakken van 25 kg).
Door mengvoer: tevens verkrijgbaar bij de Securefeed aangesloten mengvoederfabrikanten.