ZeoFarm®Feed is een biologisch diervoederadditief voor alle diersoorten.
ZeoFarm®Feed bestaat o.a. uit het vulkanische kleimineraal Clinoptiloliet-Zeoliet. ZeoFarm®Feed wordt in diervoeders met name ingezet ter bevordering van de algemene gezondheid en productiviteit van de dieren, als ammoniakbinder. ZeoFarm® verhoogt de weerstand en ondersteunt het afweersysteem.

Eigenschappen van ZeoFarm®Feed:

 • ZeoFarm® bindt afvalstoffen, gifstoffen, schadelijke kationen en zware metalen uit het voer en uit het spijsverteringssysteem van het dier zelf.
 • ZeoFarm® heeft een zeer hoge buffercapaciteit (C.E.C.-waarden) en het vermogen om water en voedingsstoffen van het voer te absorberen en deze in “slow release” te verstrekken aan het spijsverteringssysteem van het dier.
 • ZeoFarm® heeft een pH regulerend effect, stabiliseert de pH-waarde en zorgt voor een goed zuur-base evenwicht in de maag.
 • ZeoFarm® absorbeert ureum, ammonia, ammonium.
 • ZeoFarm® voorziet het lichaam van natuurlijke mineralen zoals; o.a. calcium en magnesium.
 • ZeoFarm® “draagt” vitaminen, mineralen, spoorelementen als ook vet- en aminozuren. Gevolg daarvan is dat deze nutriënten sneller en regelmatiger door het lichaam worden opgenomen waardoor het effect ervan wordt verhoogd.

Gezondheid:

 • ZeoFarm® optimaliseert de maag- en darmflora en ondersteund de spijsvertering.
 • ZeoFarm® verhoogt de weerstand en ondersteunt het afweersysteem.
 • Het verbetert de conditie.
 • Verbetert de groei en stevigheid van de botten door aan de calciumopname bij te dragen.


Milieu, stalklimaat en mest:

 • door de selectieve absorptie van ammoniasubstanties betekent dit minder ammonia en ureum in het bloed, de melk, urine en de mest.
 • reduceert de ammoniak emissie in de stal aanzienlijk; (indien ZeoFarm wordt gestooid in de boxen is een reductie tot 85% haalbaar, zie ZeoFarm; de oplossing voor het ammoniakprobleem)
 • verbetert de stikstofbenutting, verlaagt de stikstof- en fosfaat uitscheiding via de mest;
 • leidt tot een drogere mest;
 • verbetert de mestconsistentie en homogeniseert de mest;


Verbetering eigenschappen van het voer:

 • verbetert de rantsoen- / eiwitvertering;
 • verlaagt de voederconversie;
 • voorkomt schimmel en broei van ruw- en kuilvoer;
 • bindt GEEN waardevolle ingrediënten zoals vitamines, spoorelementen, aminozuren, dankzij de kleine poriestructuur;
 • geeft vitaminen extra kracht;
 • rijk aan natuurlijke mineralen.


Dosering Clinoptiloliet: 
(Zowel mogelijk in combinatie met ruw- en kuilvoer als met mengvoer)
Rundvee:           100 gram/koe/dag kuil of mengvoer
Jongvee: 50-100 gramkalf/koe/dag kuil of mengvoer
Varkens:            6 – 10 gram/kg mengvoer.
Pluimvee:           7 gram/kg mengvoer.
Schapen/geiten:  20 gram/dier/dag in het voer mengen.
Lammeren 10 gram/dier/dag in het voer mengen.
Algemeen: tussen de 5 gram/kg voer en maximaal 10 gram/kg voer. (1/2 – max. 1 % wt.)


Houdbaarheid Clinoptiloliet:
ZeoFarm® is tot maximaal 5 jaar na productiedatum houdbaar, wanneer droog opgeslagen.

Korrelgrootte Clinoptiloliet:
<200 micron

Verkooppunten ZeoFarm®Feed:
Losse zakken van 25kg ZeoFarm® zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de erkende leveranciers. Vraag er naar bij uw leverancier. Klik hier om een dealer in uw buurt te vinden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen.
Complete pallets zijn direct bij ons te bestellen. (40 zakken van 25 kg.
Door mengvoer: tevens verkrijgbaar bij de Securefeed aangesloten mengvoederfabrikanten.