Motivatie:  Zeolite Products® streeft naar een schoner en veiliger milieu.

De oorspronkelijke oprichter van Zeolite Products®, heeft meerdere jaren verschillende ervaringen opgedaan in de industriële sector als werktuigbouwkundig ingenieur. Deze ervaringen hebben ertoe geleid dat hij in aanraking is gekomen met natuurlijk zeoliet, Clinoptiloliet. Verbaasd door de unieke eigenschappen en daardoor de vele uiteenlopende toepassingen van zeoliet heeft hij besloten om natuurlijk zeolietproducten te importeren en af te zetten.

Doordat zeolieten op een groot aantal manieren bijdragen aan een schoner en veiliger milieu en in feite nagenoeg iedere toepassing van zeoliet tot stand is gekomen uit milieuoverweging denkt Zeolite Products® zo letterlijk en figuurlijk ‘een steentje’ bij te kunnen dragen aan een beter, schoner en veiliger milieu.

In 2010 is het gehele bedrijf Zeolite products verkocht aan de heer Hans van Embden uit Gaanderen.