ZeoFert®: de vulkanische bodemverbeteraar

Productinformatieblad

Een goed gewas met een flinke beworteling geeft meer voedsel en leefruimte voor het bodemleven. Dit bodemleven zorgt op haar beurt weer voor een betere bodemstructuur, nutriëntenvoorziening en wateropname. Het resultaat is meer gewasproductie en beworteling. Door o.a. industrie, wegverkeer, zure regen, bestrijdingsmiddelen, kunstmeststoffen en organischemeststoffen komen er meer verzurende stoffen in de bodem terecht dan de natuur kan verwerken. Om de natuur een handje te helpen gebruikt u ZeoFert® van Zeolite Products®.

ZeoFert® is een 100% natuurlijk vulkanische mineraal wat rijk is aan natuurlijke  sporenelementen natrium, kalium, magnesium, calcium en zwavel.
ZeoFert® herstelt de biologische balans van het bodemleven en houdt deze op peil.
ZeoFert® heeft de eigenschap om water en voedingstoffen te absorberen en deze vertraagd aan plant of gewas af te geven wanneer deze hier naar vraagt. “Slow Relaese Fertilizer”.

ZeoFert® is een 100% natuurlijke bodemverbeteraar gemaakt van gemalen zeoliet (Clinoptiloliet). Door de bedrijfsvoering van de landbouwbedrijven zijn er neveneffecten op de bodem. De landbouw grijpt in een natuurlijkproces, hierdoor is onderhoud van de bodemnodig. Voor optimale groei van een plant is een goede bodem van essentieel belang, anders verzwakt de weerstand van de plant. Een gezonde plant wortelt beter en zal voedingsstoffen beter opnemen en weerbaarder zijn tegen ziekte. Door de poreuze structuur van het zeoliet kan het vocht opnemen en vasthouden. Ook kan het door de lading mineralen binden en weer langzaam loslaten wanneer de behoefte er is. Het verhoogt het CEC van de bodem.

ZeoFert® is een Europees gecertificeerde minerale meststof en goedgekeurd voor toepassingen in de (biologische) land- en tuinbouw.

De eigenschappen van het “geactiveerde”- ZeoFert® van Zeolite Products®:

 • ZeoFert® versterkt de vitaliteit, beworteling en wateropname van de (gras-)plant, gewas, vrucht, bloem, etc. Hierdoor is het gewas sterker, voller, oogt mooier, groeit sneller en blijft langer in goede conditie.
 • ZeoFert® is in staat om tot 15 a 20 keer zoveel meer water en voedingsstoffen op te nemen, te bufferen en weer los te laten wanneer het plantje hier om vraagt, dan welke andere bufferproducten dan ook.
 • ZeoFert® heeft een zeer hoge CEC-waarde van: CEC = 120 – 150 Meg/100g.
 • ZeoFert® verhoogt het klei-humuscomplex (CEC capaciteit) van uw bodem.
 • ZeoFert® verbeterd de opname capaciteit van uw bodem om voedingsstoffen uit zowel organische mest (drijf- of stalmest) als ook uit kunstmest op te nemen.
 • ZeoFert® voorkomt uitspoeling van nutriënten door beregening. Besparing van meststoffen tot 50% is een feit.  ZeoFert zorgt voor een maximaal doelmatig gebruik van nutriënten.
 • ZeoFert® zorgt voor een optimale bezettingspercentage.
 • het N-(Stikstof) leverend vermogen van de bodem komt op een hoger peil. ZeoFert® doordrenkt met ammonium uit (drijf-) mest zorgt voor een geleidelijke stiksof afgifte aan de bodem.
 • ZeoFert® zorgt voor een goede vochthuishouding en voorkomt uitdroging van uw gewas. De watercapaciteit van de bodem wordt aanzienlijk verhoogt. Er hoeft minder beregent te worden wat zorgt voor een aanzienlijke besparing, tot wel 30%.
 • ZeoFert® verijkt de bodem met natuurlijke mineralen en sporenelementen, (o.a. calcium, magnesium, kalium, natrium en zwavel).
 • ZeoFert® bevat 70% Sliciumdioxide, wat voor het gewas van essentieel levensbelang is voor de opbouw van celwanden. Het is belangrijk bij de opbouw van bindweefsel en verbetert de hoorngroei. Het versterkt de natuurlijke weerstand van het gewas.
 • ZeoFert® verrijkt de bodem met zuurstof. ZeoFert® maakt kleigrond los.
 • ZeoFert® verhoogt de bodemvruchtbaarheid aanzienlijk.
 • ZeoFert® maakt de grond onaantrekkelijk voor pathogenen.
 • ZeoFert® absorbeert en bindt; zware metalen zoals zink, ijzer, mangaan, lood, nikkel, cadmium, fosfaten, nitraten en ammoniak. De bedreiging van grond- en oppervlaktewater verontreiniging door uitspoeling neemt aanzienlijk af.
 • ZeoFert® is pH neutraal (tussen 6,8 – 7,2). ZeoFert® werkt als een pH buffering en zorgt voor een stabiele en langdurige optimale pH-waarden van uw bodem.
 • ZeoFert® verhoogd de pH waarden van zure bodems en houdt deze op peil. Wanneer de pH op peil is, kan het gewas de mineralen optimaal benutten.
 • ZeoFert® is een 100% natuurlijk vulkanisch mineraal, wat veilig is voor mens, dier en milieu.
 • het ZeoFert® van Zeolite Products® bevat geen toevoegingsmiddelen. PUUR NATUUR
 • het ZeoFert® van Zeolite Products ®is Toxine, Dioxine, Furane en PCB’s vrij.

Het grote voordeel van het toepassen van ZeoFert® is dat ZeoFarmFeed® zich, in tegenstelling tot andere grondamendementen (lavameel, basaltmeel, bentoniet, zeewierkalk, gips, vulkamin en kalk), zich niet laat opsplitsen in verloop van tijd, maar in de grond blijft ter bevordering van het bodemleven.

Naast al deze positieve eigenschappen draagt ZeoFert® tevens bij aan een schoner milieu. Door het efficiënter gebruik van de nutriënten, het beperken van uitspoelen van deze voedingsstoffen en het absorberen van toxische (organische-) stoffen zal de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater minder snel achteruit gaan.

Voordelen:

 • pH verhogend effect
 • Binding van mineralen
 • Rijk aan natuurlijke mineralen en sporenelementen
 • Verbeterd de waterhuishouding in de bodem
 • Bindt zware metalen en afbraakproducten
 • Een betere leefomgeving voor het bodemleven
 • Vermindering van de ziekte druk in de bodem
 • Goed te verstrooien en na het malen ontstoft

Dosering ZeoFert®  Land- en Tuinbouw:
ZeoFert® kan het gehele jaar door gebruikt worden en is simpel met de kunstmeststrooier uit te rijden.
Dosering grasland: 200 kg/ha/jaar.
Dosering land- en tuinbouw (maisland, aardappel): 300 kg/ha/jaar.
Dosering glastuinbouw (tomaten, komkommers, paprika’s): 100-150 kg/ha/jaar.
Dosering glastuinbouw (rozen, gerbera’s, chrysanten, ): 100-150 kg/ha/jaar.
Dosering (fruit-)bomen: 0,5 – 1 kg/m2.
(ZeoFert® kan ethyleen absorberen en kan daardoor het rijpen van sommige fruitsoorten en het in bloei komen van snijbloemen vertragen.)

ZeoFert® kan tevens bij aanleg, en bestaand groen, gemengd worden in de toplaag van golfbanen, sportvelden, gazons, borders, gemengd met bloembakken, potplanten en kamerplanten.

Dosering golfbanen, sportvelden, gazons, borders, moestuin: ca. 500 – 1.000 kg/ ha , gemixt met de eerste 10 – 15 cm van de toplaag.
Dosering bloembakken: ca. een handvol per 60 cm. (2 – 8 gram/kg potgrond)
Dosering potplant/kamerplant: 1 eetlepel per plant met 15 cm diameter pot. (2 – 8 gram/kg potgrond)

ZeoFert® kan tevens particulier gebruikt worden bij: potplanten, kamerplanten, bloembakken, grasvelden en borders.

Toepassing:

ZeoFert® wordt breed toegepast als bodem verbeteraar. Voor een optimale werking is een regelmatige toepassing van belang. Ieder jaar een onderhoud zorgt voor een goede verdeling door de bouwvoor. Voor meerjarige wordt een dosering van 200 kg per jaar geadviseerd, voor akkerbouwgrond een dosering van 300 kg per jaar.

ZeoFert® is geregistreerd bij FIBL en staat op de SKAL inputlijst, hierdoor toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw.

Zeolite products® heeft een hele lijn producten op basis van het zeoliet Clinoptiloliet, als veehouder kunnen ZeofarmFeed® en Zeofarm Stable® ook interessant zijn. ZeofarmFeed® is een technologisch diervoeder additief dat als 100% natuurlijk product wordt ingezet om de negatieve effecten van schimmels en een hun bijproducten ongedaan te maken. Zeofarm Stable is een 100% natuurlijk product wordt ingezet als boxenstrooisel en mestverbeteraar.

Verstuiven ZeoFert®, ter bescherming van het gewas:
Naast dat ZeoFert® dient als bodemverbeteraar kan ZeoFert® in poedervorm ook verstoven worden.
Gewassen regelmatig bestuiven met ZeoFert® biedt bescherming.
ZeoFert® werkt dan het beste onder warme en droge omstandigheden.
Doordat ZeoFert® ca. 70% silicium bevat zou het blad dit kunnen opnemen, waardoor het blad harder en steviger wordt en daardoor meer weerstand heeft.

Productbeschrijving:
Leverbaar per 25kg zakken, 1.000kg Big Bag.
Korrelgrootte: diverse korrelgroottes.

Verkooppunten ZeoFert®
Losse zakken van 25kg ZeoFarmFert® zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de erkende leveranciers. Vraag er naar bij uw leverancier. Wilt u weten of ZeoFert® ook in uw omgeving verkrijgbaar is? Klik hier om een dealer in uw buurt te vinden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen.
Complete pallets ZeoFert® zijn direct bij ons te bestellen. (40 zakken van 25 kg, of per 1 ton’s Big Bag).

Europese Certificaten aanwezig:
Europees certificaat voor ZeoFarm® als minerale meststoffen is aanwezig. Dit certificaat is goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw (uit EU-land van herkomst).

Getest door Universiteit van Gent en Proefcentrum voor Sierteelt:
Het Clinoptiloliet van Zeolite Products® is getest door de Universiteit van Gent in samenwerking met het PCS (Proefcentrum voor Sierteelt, te Destelbergen, België).
Deze test was om lava te vergelijken met Clinoptiloliet als draagstof voor de meststoffen.
De conclusies zijn als volgt samengevat:

 • Door gebruik te maken van Clinoptiloliet i.p.v. lavakorrels hoeft er minder water gebruikt te worden. Een besparing tot 30%.
 • Om hetzelfde resultaat te verkrijgen voor de biomassaproductie hoeft men minder gram Clinoptiloliet te gebruiken in vergelijking met Lavakorrels.
 • Het groeiproces van het gewas was 30% tot 40% hoger met Clinoptiloliet dan met lava.
 • Clinoptiloliet voorkomt uitspoeling van nutriënten door beregening. Besparing van meststoffen tot 50% is een feit. Clinoptiloliet zorgt voor een maximaal doelmatig gebruik van nutriënten.
 • Of terwijl minder water en minder meststoffen voor hetzelfde resultaat.

Helaas is ook dit rapport niet voor publicatie vrij gegeven, wel ligt dit rapport bij ons ter inzage.
Bekijk hier meer productinformatie
Greenkeeper
Uses of natural zeolites in agriculture and industry
Using Zeolite in Agriculture
Datasheet
Pb2+ Lead adsorption
Konformitaetserklaerung FIBL