Biologisch erkend diervoederadditief.
Per april 2014 is het diervoederadditief Clinoptiloliet 1g568 door de EU goedgekeurd als Biologisch Toevoegingsmiddel voor alle Diervoeders. Bij Zeolite Products is het diervoederadditief Clinoptiloliet (ZeoFarmFeed®) dan ook te bestellen door Biologische – en Biologisch Dynamische veehouders.

GMP+ gecertificeerd “diervoederadditief” “aanvullend mineralenmengsel”.
Het vulkanische kleimineraal, zeoliet (Clinoptiloliet, 1g568) van Zeolite Products® is een GMP+ gecertificeerd diervoederadditief en/of aanvullend mineralenmengsel.

GMP+
Dit wil zeggen dat het kwaliteitssysteem van Zeolite Products®, voor haar product ZeoFarm, voldoet aan de nieuwste Europese richtlijnen op het gebied van:

  • voedselveiligheid; EC No. 178/2002
  • diervoederhygiene; EC No. 183/2005
  • toevoegingsmiddelen voor diervoeding; EC No. 1831/2003“.

Het certificaat is gebaseerd op:

  • HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points (gevaren analyse voedselveiligheid)
  • ISO 9001 norm
  • Kaderwet Diervoeders
  • GMP+ Certificatieschema diervoedersector 2006

Secure Feed:
Zeolite Products® opgenomen in de database van www.securefeed.eu als een erkende leverancier van het diervoederadditief Clinoptiloliet voor de mengvoederindustrie. Het product ZeoFarm is door de Securefeed mengvoederindustrie erkend als een “veilig en betrouwbaar” product.

NVWA: Voedsel en Waren Autoriteit:
Zeolite Products® is door de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) opgenomen in de “lijst van geregistreerde bedrijven” in de sector diervoeding op basis van artikel 10 respectievelijk 11 van Verordening (EG) nr. 183/2005.”
Zie website VWA: geregistreerde diervoederbedrijven 2.