ZeoFarmStable®: natuurlijk boxstrooisel voor een hygiënische stal

Het stalstrooisel ZeoFarmStable® is een 100% natuurlijk kleimineraal. Het zorgt voor een optimaal stalklimaat wat ten goede komt aan de gezondheid en het welzijn van de dieren.

ZeoFarmStable® is een steenmeel gemaakt van fijn gemalen zeoliet (Clinoptiloliet). Het boxenstrooisel is rijk aan mineralen en sporenelementen. In de melkveehouderij wordt het ingezet om te zorgen voor schone en droge ligboxen. Het zeoliet heeft een eigen CEC, waardoor de stikstof uit mest en urine bindt. De stikstof die gebonden is kan dan niet als ammoniak vervluchtigen, maar is in de bodem wel beschikbaar voor de plant. Door de open structuur kan de ZeoFarmStable® de helft van het gewicht aan vocht absorberen. Via de box komt het mineraal in de mest, waardoor deze verrijkt wordt met de mineralen en sporenelementen.

ZeoFarmStable® is inmiddels voor vele veehouders een bekend boxstrooisel. ZeoFarmStable® is reeds tientallen jaren een ruimschoots bewezen stalstrooisel in Amerika, Canada en Australië. Gebaseerd op de vele resultaten van wetenschappelijke onderzoeken en praktijkervaringen.

De eigenschappen van ZeoFarmStable®:

 • Het stalstrooisel ZeoFarmStable® reduceert de ammoniak emissie in de stal tot zo’n 85-87%. (Blijkt o.a. uit een praktijkstudie van de Universiteit van Wageningen, d.d. september 2013). ZeoFarmStable® absorbeert direct de ammonium / ammonia uit de mest. Zo voorkomt ZeoFarmStable® de vorming van ammoniakgeur waardoor een natuurlijk prettig geurklimaat in de stallen ontstaat. Een te hoog ammoniakgehalte is slecht voor het milieu, leidt tot slechte voederconversie, minder eetlust, geïrriteerde luchtwegen en verhoogt het risico op ziekten zoals longontsteking en griepinfecties.
 • ZeoFarmStable® absorbeert vocht. Hierdoor ontstaat een frisse droge stal / ligplaats. De droge stal werkt tevens ter bevordering van de gezondheid van de dieren onder andere voor de uiers, hoeven en klauwen.
 • ZeoFarmStable® verbetert de stikstofbenutting van de mest. ZeoFarmStable® absorbeert ureum, stikstof, fosfaat en nitraat uit de mest zelf. De mest heeft hierdoor een lager stikstofverlies (een hoger percentage gebonden stikstof). Het verlaagt de stikstof- en fosfaatuitscheiding via de mest aanzienlijk.
 • De (drijf-, stal-) mest verrijkt met ZeoFarmStable® is zeer geschikt als een 100% natuurlijk bodemverbeteraar voor de land- of tuinbouwgrond.
 • Het uitrijden van de mest, voorzien van ZeoFarmStable®, zal een aanzienlijke besparing leveren op uw kunstmeststoffen. ZeoFarmStable® voorkomt uitspoeling van nutriënten door hemelwater tot zo’n 50%. ZeoFarmStable® is rijk aan natuurlijke sporenelementen die ten goede komen aan uw bodem. ZeoFarmStable® zal de C.E.C.-waarde van de bodem aanzienlijk verhogen. Voor meer info zie: ZeoFarm de vulkanische bodemverbeteraar.

Voordelen van ZeoFarmStable®:

 • Minder stof door speciale maal techniek
 • Zacht voor de spenen
 • Hoge vochtopname
 • Binding van stikstof
 • Geen ammoniak vorming
 • Hygiënische werking
 • Positief effect op klauw- en uiergezondheid
 • Verrijking van de mest

Productbeschrijving ZeoFarmStable®:
ZeoFarmStable® bestaat uit het 100% natuurlijke, vulkanische, kleimineraal zeoliet; Clinoptiloliet. ZeoFarmStable® is veilig voor mens, dier en milieu. ZeoFarmStable® is pH neutraal, getest op zware metalen, dioxines en PCB’s. ZeoFarm®Stable bevat geen toevoegingsmiddelen PUUR NATUUR.

Toepassing:
ZeoFarmStable® kan los, of gemengd met gehakseld stro of zaagsel worden toegepast. Voor een goede werking wordt een hoeveelheid van 250 gram per ligbox per dag geadviseerd.

ZeoFarmStable® kan ook toegepast worden in potstallen 500 gram per GVE per dag.

Zeolite products® heeft een hele lijn producten op basis van het zeoliet Clinoptiloliet, als veehouder kunnen ZeoFarmFeed® en ZeoFert® ook interessant zijn. Zeofarm Feed is een technologisch diervoeder additief dat als 100% natuurlijk product wordt ingezet om de negatieve effecten van schimmels en een hun bijproducten ongedaan te maken.Dosering ZeoFarmStable®
:
ZeoFarmStable® is geschikt voor de veeteelt: rundvee, melkvee, pluimvee, varkens, schapen, geiten, eenden, etc.
ZeoFarmStable® kan simpelweg in de stallen, vrijloopstallen, ligboxen, ligplaatsen, kalverboxen, afkalf stallen, kraam stallen of op roosters worden gestrooid.

Strooi wat extra ZeoFarmStable® op de plekken waar de dieren vaak urineren, langs de randen en rond de waterbakken.
ZeoFarmStable® kan puur, maar tevens in combinatie met onze strokorrels, vlas, hennep, stro, zaagsel, houtkrullen en andere stalstrooisels worden gebruikt.

Een beetje ZeoFarmStable® in de voederbakken zal de gezondheid van de dieren zeer positief beïnvloeden. Zie ZeoFarm: het diervoeder additief voor diervoeders

Rundvee, varkens: afhankelijk van diersoort en stalsysteem. Zo’n 1 à 2 keer per week 50-100 gram/m2.
Onderhoudsniveau: 1 keer per week 50 gram/m2.
Pluimvee: 1,6 kg/mper 7 weken: 1e week 0,7 kg/m2, week 4, 5, 6 elk 0,3 kg/m2

Korrelgroottes:
< 300 micron: gemicroniseerd poeder / meel (zeer zacht !)

Houdbaarheid:
ZeoFarmStable® is 5 jaar houdbaar wanneer droog opgeslagen.

Verkooppunten ZeoFarmStable®:
Losse zakken van 25kg ZeoFarmStable® zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de erkende dealers. Vraag er naar bij uw leverancier. Klik hier om een dealer in uw buurt te vinden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen.
Complete pallets zijn direct bij ons te bestellen. (40 zakken van 25 kg, of per 1 ton’s Big Bag).

Bekijk meer productinformatie