ZeoFarm®Stable: natuurlijk boxstrooisel voor een hygiënische stal

Het stalstrooisel ZeoFarm®Stable is een 100% natuurlijk kleimineraal. Het zorgt voor een optimaal stalklimaat wat ten goede komt aan de gezondheid en het welzijn van de dieren.

ZeoFarm®Stable is inmiddels voor vele veehouders een bekend boxstrooisel. ZeoFarm®Stable is reeds tientallen jaren een ruimschoots bewezen stalstrooisel in Amerika, Canada en Australië. Gebaseerd op de vele resultaten van wetenschappelijke onderzoeken en praktijkervaringen.

De eigenschappen van ZeoFarm®Stable:

  • Het stalstrooisel ZeoFarm®Stable reduceert de ammoniak emissie in de stal tot zo’n 85-87%. (Blijkt o.a. uit een praktijkstudie van de Universiteit van Wageningen, d.d. september 2013). ZeoFarm®Stable absorbeert direct de ammonium / ammonia uit de mest. Zo voorkomt ZeoFarm®Stable de vorming van ammoniakgeur waardoor een natuurlijk prettig geurklimaat in de stallen ontstaat. Een te hoog ammoniakgehalte is slecht voor het milieu, leidt tot slechte voederconversie, minder eetlust, geïrriteerde luchtwegen en verhoogt het risico op ziekten zoals longontsteking en griepinfecties.
  • ZeoFarm®Stable absorbeert vocht. Hierdoor ontstaat een frisse droge stal / ligplaats. De droge stal werkt tevens ter bevordering van de gezondheid van de dieren onder andere voor de uiers, hoeven en klauwen.
  • ZeoFarm®Stable verbetert de stikstofbenutting van de mest. ZeoFarm®Stable absorbeert ureum, stikstof, fosfaat en nitraat uit de mest zelf. De mest heeft hierdoor een lager stikstofverlies (een hoger percentage gebonden stikstof). Het verlaagt de stikstof- en fosfaatuitscheiding via de mest aanzienlijk.
  • De (drijf-, stal-) mest verrijkt met ZeoFarm®Stable is zeer geschikt als een 100% natuurlijk bodemverbeteraar voor de land- of tuinbouwgrond.
  • Het uitrijden van de mest, voorzien van ZeoFarm®Stable, zal een aanzienlijke besparing leveren op uw kunstmeststoffen. ZeoFarm®Stable voorkomt uitspoeling van nutriënten door hemelwater tot zo’n 50%. ZeoFarm®Stable is rijk aan natuurlijke sporenelementen die ten goede komen aan uw bodem. ZeoFarm®Stable zal de C.E.C.-waarde van de bodem aanzienlijk verhogen. Voor meer info zie: ZeoFarm de vulkanische bodemverbeteraar.

Productbeschrijving ZeoFarm®Stable:
ZeoFarm®Stable bestaat uit het 100% natuurlijke, vulkanische, kleimineraal zeoliet; Clinoptiloliet. ZeoFarm®Stable is veilig voor mens, dier en milieu. ZeoFarm®Stable is  pH neutraal, getest op zware metalen, dioxines en PCB’s. ZeoFarm®Stable bevat geen toevoegingsmiddelen PUUR NATUUR.

Dosering ZeoFarm®Stable
:
ZeoFarm®Stable is geschikt voor de veeteelt: rundvee, melkvee, pluimvee, varkens, schapen, geiten, eenden, etc.
ZeoFarm®Stable kan simpelweg in de stallen, vrijloopstallen, ligboxen, ligplaatsen, kalverboxen, afkalf stallen, kraam stallen of op roosters worden gestrooid.

Strooi wat extra ZeoFarm®Stable op de plekken waar de dieren vaak urineren, langs de randen en rond de waterbakken.
ZeoFarm®Stable kan puur, maar tevens in combinatie met onze strokorrels, vlas, hennep, stro, zaagsel, houtkrullen en andere stalstrooisels worden gebruikt.

Een beetje ZeoFarm®Stable in de voederbakken zal de gezondheid van de dieren zeer positief beïnvloeden. Zie ZeoFarm: het diervoeder additief voor diervoeders

Rundvee, varkens: afhankelijk van diersoort en stalsysteem. Zo’n 1 à 2 keer per week 50-100 gram/m2.
Onderhoudsniveau: 1 keer per week 50 gram/m2.
Pluimvee: 1,6 kg/mper 7 weken: 1e week 0,7 kg/m2, week 4, 5, 6 elk 0,3 kg/m2

Korrelgroottes:
< 300 micron: gemicroniseerd poeder / meel (zeer zacht !)

Houdbaarheid:
ZeoFarm®Stable is 5 jaar houdbaar wanneer droog opgeslagen.

Verkooppunten ZeoFarm®Stable:
Losse zakken van 25kg ZeoFarm®Stable zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de erkende dealers. Vraag er naar bij uw leverancier. Klik hier om een dealer in uw buurt te vinden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met ons contact opnemen.
Complete pallets zijn direct bij ons te bestellen. (40 zakken van 25 kg, of per 1 ton’s Big Bag).

Bekijk meer productinformatie