Voeren van kleimineraal Clinoptiloliet aan Pluimvee. Artikel uit vakblad “Feed Mix”