Mineralen zijn hot. Hoe minder mineralen in het voer, hoe minder mineralen in de mest. Voerfabrikanten liggen er wakker van. Sommige komen met nieuw voer, andere met een nieuwe productiewijze, weer andere gebruiken additieven die een lagere uitstoot van mineralen geven.
Zeolite Products in Arnhem brengt een additief ZeoFarm Feed op de markt die een stikstofreductie in de mest bereikt van 30 tot 35 procent. Ook zorgt het middel ervoor dat de uitstoot van fosfaat naar beneden gaat. Het is een 100 procent kleimineraal zeoliet. Het is goedgekeurd en erkend als additief voor het voeren aan runderen,varkens en pluimvee. Via krachtvoer, maar ook via de kuil.
Ook verbetert ZeoFarm Feed de gezondheid van de dieren. Het bindt micotoxinen en het zorgt voor aanmerkelijk drogere mest. Het vergroot de weerstand van de dieren en zorgt voor een efficiënter gebruik van het voer. Om die reden zitten voerfabrikanten niet echt op het middel te wachten, zegt Roland van Oers van Zeolite Products. Daardoor zijn het vooral individuele boeren die het product gebruiken.
Zeolite Products doet momenteel onderzoek naar de resultaten van het product samen met Wageningen UR. Niet alleen voor het gebruik in het voer, maar ook als toevoeging aan de mest. Het middel bindt stikstof en nitraat in de mest en absorbeert ammoniak. Beter dan luchtwassers, zegt Van Oers. Zijn idee is dat je de problemen bij de bron moet aanpakken, in dit geval het voer of de mest. “Met ZeoFarm Feed doe je dat en kun je dure investeringen voorkomen.”

Lees de publicatie