Verborgen gevaren op het varkensbedrijf: Mycotoxinen.

Mycotoxinen komen via voeding en strooisel in de varkens terecht.

De mycotoxinetoevoer naar onze varkens is een feit en zal ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in relatie tot min of meer vage productiestoornissen. De oplossing voor dit verborgen gevaar ligt mogelijk in het standaard toepassen van mycotoxinebinders, zoals het kleimineraal; Clinoptiloliet. Gezien de geringe extra kosten ten opzichte van het te behalen voordeel – met name een ongestoorde gezonde productie – zou ik als varkenshouder kiezen om een toxinebinder te gebruiken en zo een verborgen gevaar onscahdelijk maken.

Lees de publicatie