Voer in relatie tot dierwelzijn

Pluimvee:
Bij pluimvee worden voetzoolaandoeningen in de eerste plaats in relatie gebracht met een slechte strooiselkwaliteit. Deze wordt ondermeer bepaald door voedingsfactoren, zoals hoog eiwit- en zoutgehalte, slechte vetkwaliteit en aanwezigheid van niet-zetmeel-koolhydraten. Deze voerfactoren resulteren in een hogere wateropname en verminderde strooiselkwaliteit.
Additieven zoals Clinoptiloliet kunnen door hun waterabsorberend vermogen en binding van ammoniak in de darm, een positieve invloed hebben op de strooiselkwaliteit. Uit diverse studies blijkt dat verdunnen van voer met het kleimineraal Clinoptiloliet een positief effect heeft op strooiselkwaliteit, het voorkomen van voetzoollesies en de ernst daarvan.

Stallucht:
Een lager ammoniakgehalte in stallucht is bij alle diersoorten duidelijk in relatie te brengen met het welzijn van de dieren en de rendabiliteit van de dierlijke productie. Het kleimineraal Clinoptiloliet kan zowel als additief als gemengd met het stalstrooisel het amminiakgehalte in de lucht reduceren.

Lees de publicatie