Praktijkonderzoek

Het Louis Bolk Instituut heeft praktijkonderzoek gedaan naar de effecten van Clinoptiloliet op de melkproductie en -samenstelling van geiten. In het onderzoek werden 50 nieuwmelkte geiten verdeeld over twee groepen: een controlegroep en een Clinoptiloliet-groep.

Resultaten

Clinoptiloliet werd verstrekt nadat alle dieren minimaal zes weken in lactatie waren. Gedurende zes maanden zijn om de zes weken melkmonsters genomen om per geit de melkproductie, het vet- en eiwitgehalte te bepalen. Bij de start van het onderzoek en aan het einde van het onderzoek is ook het celgetal per geit bepaald. Clinoptiloliet had geen (neven)effect op de melkproductie en het eiwitgehalte van de melk. Wel had het een positief verhogend effect op het vetgehalte van de melk met ongeveer 0,1 tot 0,4 procent.

Clinoptiloliet

Clinoptiloliet bestaat onder andere uit aluminiumsilicaat, calcium en kalium. Het middel heeft een aantal positieve eigenschappen waardoor het aanvullend kan worden gebruikt aan mineralen. Clinoptiloliet bindt mycotoxinen, afvalstoffen, gifstoffen en zware metalen. Daarnaast absorbeert de stof water, voedingstoffen, ammonia(k), stikstof en fosfaat.

Lees de publicatie