Per 9 juli 2013 is het diervoederadditief Clinoptiloliet 1g568 door de EU goedgekeurd als Biologisch Toevoegingsmiddel voor alle diervoeders. Bij Zeolite Products is het diervoederadditief Clinoptiloliet (ZeoFarmFeed) dan ook te bestellen door Biologische – en Biologisch Dynamische veehouders.