NIEUWBiologisch erkend diervoederadditief.
Per april 2014 is het diervoederadditief Clinoptiloliet 1g568 door de EU goedgekeurd als Biologisch Toevoegingsmiddel voor alle Diervoeders. Bij Zeolite Products is het diervoederadditief Clinoptiloliet (ZeoFarm®Feed) dan ook te bestellen door Biologische – en Biologisch Dynamische veehouders.

GMP+ gecertificeerd “diervoederadditief” “aanvullend mineralenmengsel”.
Het vulkanische kleimineraal, zeoliet (Clinoptiloliet, 1g568) van Zeolite Products® is een GMP+ gecertificeerd diervoederadditief en/of aanvullend mineralenmengsel.

GMP+
Dit wil zeggen dat het kwaliteitssysteem van Zeolite Products®, voor haar product ZeoFarm, voldoet aan de nieuwste Europese richtlijnen op het gebied van:

  • voedselveiligheid; EC No. 178/2002
  • diervoederhygiene; EC No. 183/2005
  • toevoegingsmiddelen voor diervoeding; EC No. 1831/2003“.

Het certificaat is gebaseerd op:

  • HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points (gevaren analyse voedselveiligheid)
  • ISO 9001 norm
  • Kaderwet Diervoeders
  • GMP+ Certificatieschema diervoedersector 2006

Secure Feed:
Zeolite Products® opgenomen in de database van www.securefeed.eu/deelnemers/lijst-deelnemers als een erkende leverancier van het diervoederadditief Clinoptiloliet voor de mengvoederindustrie. Het product ZeoFarm is door de Securefeed mengvoederindustrie erkend als een “veilig en betrouwbaar” product.

NVWA: Voedsel en Waren Autoriteit:
Zeolite Products® is door de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) opgenomen in de “lijst van geregistreerde bedrijven” in de sector diervoeding op basis van artikel 10 respectievelijk 11 van Verordening (EG) nr. 183/2005.”
Zie website VWA: -geregistreerde diervoederbedrijven 2.